Chronische pijn

Wat is chronische pijn?

Indien pijnklachten meer dan 3 maanden bestaan, spreekt men al van chronische pijn. Pijn kan bestaan zonder dat hier een aanwijsbare medische verklaring voor bestaat. Behandeling van mensen met chronische pijnklachten, zonder aanwijsbare medische oorsprong, is het meest succesvol in een multidisciplinaire setting. Binnen OFB bieden wij dit niet, wel zijn wij in staat om vormen van chronische pijn (waarbij sprake is van sensitisatie) tijdig te herkennen en daarmee de kans op een teleurstellend fysiotherapeutisch behandeltraject te voorkomen. Een gerichte verwijzing naar de huisarts is dan een mogelijke vervolgstap.

Stippen achtergrond foto
Praktijk Beukenrode Vierkant
Stippen achtergrond foto
Beukenrode Praktijk

Herkenning en behandeling

Herkenning van deze vorm van pijn is van essentieel belang om hiermee te voorkomen dat er (eindeloze) fysieke behandelingen zullen plaatsvinden met een vaak zeer onbevredigend resultaat. Multidisciplinaire behandeling blijkt hier vaak meer te kunnen bieden dan fysiotherapie alleen.

Ook als je klachten langer bestaan dan drie maanden ben je welkom bij OFB. Middels een uitgebreide intake en onderzoek zullen we bepalen of je bij ons aan het juiste adres bent.