Nekklachten

Nekpijn

Nekpijn is na lage rugpijn en schouderklachten de meest voorkomende klacht van het bewegingsapparaat in de algemene bevolking in Nederland (prevalentie 33% per jaar). Kenmerkend voor nekpijn is het fluctuerende en veelal langdurige beloop. De prevalentie van chronische nekpijn (langer dan 6 maanden klachten) in de algemene bevolking is dan ook ongeveer 10% per jaar. De kans op een langdurig beloop is verhoogd bij één of meer van de volgende kenmerken: hoge leeftijd, hoge pijnintensiteit bij presentatie van de klachten, eerdere episode van nekpijn, en/of tegelijkertijd aanwezig zijn van lage rugpijn (Huisarts & Wetenschap 2010).

Stippen achtergrond foto
Stippen achtergrond foto
stoelen praktijk beukenrode

Behandeling

Het soort behandeling van nekpijn is afhankelijk van verschillende factoren. Zo zijn de tijdsduur, het ontstaan en het beloop van de klachten mede bepalend voor het type behandeling dat wordt ingezet. Uiteraard dient uit te worden gesloten of er geen factoren aanwezig zijn die verwijzing naar de tweede lijn noodzakelijk maken.

Na de intake zullen de bevindingen worden besproken en kan zo nodig een behandelplan worden opgesteld.

Heb je nekklachten?

Maak een afspraak